Αλέξανδρος ο Στρατηλάτης (Ι)

Αλέξανδρος ο Στρατηλάτης (Ι)
Σε όλες τις μάχες ήταν επικεφαλής του ιππικού, ατρόμητος και ενίοτε παράτολμος, Κάποτε είχε πει στους άνδρες τον: Δεν υπάρχει κανένα μέρος στο κορμί μου που να έχει μείνει χωρίς τραύματα για τη δική σας χάρη