Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης (470–385 Π.Χ.)

Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης (470–385 Π.Χ.)
Ο Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης με καταγωγή από τον Κρότωνα ή τον Τάραντα της Κάτω Ιταλίας, ήταν σύγχρονος του Σωκράτη και θεωρείται ο ιδρυτής της θεωρίας «περί των αριθμών» των Πυθαγορείων φιλοσόφων.

Αναχαρσίς (630-565 Π.Χ.)

Αναχαρσίς (630-565 Π.Χ.)
Ο φιλόσοφος αυτός ήταν Σκυθικής καταγωγής. Έχοντας όμως ζήλο φλογερό να αποκτήσει γνώσεις, ήρθε στην Αθήνα, όπου και συνέδεσε στενή φιλία με τον νομοθέτη Σόλωνα

Πρωταγόρας (490-420 Π.Χ.)

Πρωταγόρας (490-420 Π.Χ.)
Ο μεγαλύτερος σοφιστής και από τους μεγαλυτέρους φιλοσόφους της αρχαιότητας ήταν ο Πρωταγόρας από τα Αβδηρα της Θράκης. Σύγχρονος του Δημόκριτου, από τ' Αβδηρα επίσης.

Αισχινής (389-314 Π.Χ.)

Αισχινής (389-314 Π.Χ.)
Ο Αισχίνης ήταν μεγάλος Αθηναίος ρήτορας, ο ισχυρότερος υπέρμαχος της λεγόμενης `Μακεδονικής μερίδας` των Αθηνών και συνάμα φοβερός πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη.