Η εκπληκτική Γλώσσα του Ομήρου

Δημιουργια : 09 Νοεμβρίου 2017 / Προβολες : 2481 - Κατηγορία : Γνώσεις Έρευνα

Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.

Η εκπληκτική Γλώσσα του Ομήρου
Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού…
 
Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. 
Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι ‘εξόδευσαν’, για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την ‘βαπτίσουν’ με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».
 
AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: “θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ”.
 
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
 
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) της αγοράς…
 
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
 
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
 
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
 
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
 
CARE = από το καρέζω.
 
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
 
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
 
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
 
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
 
DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.
 
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
 
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
 
EYES = από το φάεα = μάτια.
 
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
 
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
 
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).
 
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
 
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
 
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ‘ς’ προφέρεται ως ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
 
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
 
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
 
ΙS = από το είς.
 
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
 
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( …;είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
 
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης – πατέρας του Οδυσσέα).
 
LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF ω ‘ σημαίνει “θέλω πολύ”.
 
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
 
MATRIX = από το μήτρα.
 
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
 
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
 
 
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
 
ME = από το με.
 
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
 
MENACE = από το μήνις.
 
MENTOR = από το μέντωρ.
 
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε’84,2).
 
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το …; menu!
 
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
 
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
 
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
 
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
 
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
 
MOW = από το αμάω = θερίζω.
 
NIGHT = από το νύχτα.
 
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (“νέ τρώει, νέ πίνει”), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
 
PAUSE = από το παύση.
 
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
 
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
 
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
 
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (‘) προφέρεται ως σ = σερπετό.
 
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
 
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
 
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
 
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
 
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
 
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
 
YES = από το γέ = βεβαίως.
 
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.
 
Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου, με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα – τροφός όλων των γλωσσών»

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

0
Shares