Κτησίβιος (285-222 Π.Χ.)

Δημιουργια : 03 Μαϊος 2011 / Προβολες : 2978 - Κατηγορία : Εφευρέτες

Γεννήθηκε το 285 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, όπου και πέθανε το 222 π.Χ. Θεωρείται ο πρώτος που ασχολήθηκε με τις ιδιότητες των ρευστών

Κτησίβιος (285-222 Π.Χ.)

Γεννήθηκε το 285 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, όπου και πέθανε το 222 π.Χ. Θεωρείται ο πρώτος που ασχολήθηκε με τις ιδιότητες των ρευστών.

Οι πληροφορίες για τη ζωή του είναι αντιφατικές.
Φαίνεται ότι δίδαξε στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας και μεταξύ των μαθητών του συγκαταλέγεται ο Φίλων ο Βυζάντιος.
Αν και η ζωή του δεν είναι γνωστή, το έργο του σχολιάζεται εκτενώς από τον Βιτρούβιο, τον Αθήναιο και τον Φίλωνα.

Οι σχολιασμοί αυτοί αναδεικνύουν έναν Μηχανικό που συγκρίνεται με τον σύγχρονό του Αρχιμήδη.
Πλούσιος σε ιδέες εφευρέτης, κατασκεύασε μηχανές που η λειτουργία τους στηρίζεται στον συμπιεσμένο αέρα.
Μεταξύ των εφευρέσεών του εξέχουσα θέση έχει η καταθλιπτική αναρροφητική αντλία, το υδραυλικό ρολόι, η ύδραυλις (μουσικό όργανο, πρόγονος του εκκλησιαστικού οργάνου), τα όπλα πεπιεσμένου αέρα, κ.α.

Κτησίβιος Σύγχρονος ή λίγο αρχαιότερος του Αρχιμήδους, επιστήμων Φυσικός κατ' αρχήν, "επεδείκνυε με παραδείγματα την φύση του αέρα και την δύναμη/ταχύτητα της κινήσεώς του" μας λέει ο Φίλων ο Βυζάντιος.
Το χαρακτηριστικό, πάντως, του Κτησιβίου (χαρακτηριστικό του αλεξανδρινού πνεύματος), ήταν το εύρος των τεχνικών ενδιαφερόντων, αλλά και οι μεγαλύτερες πρακτικές δυνατότητες χάρις στην ευχερέστερη χρήση των μετάλλων.
Ο Βιτρούβιος (Χ, 7) ομολογεί πως δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει απ΄ τις μηχανές του Κτησιβίου και παραπέμπει τους ενδιαφερομένους στα βιβλία του μεγάλου Αλεξανδρινού.

Αντλία του Κτησιβίου
Η εμβολοφόρος αντλία του Κτησιβίου (285 - 222 π.Χ.) θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μηχανολογικές εφευρέσεις για την άντληση νερού, η οποία βρίσκει εφαρμογές ως τις μέρες μας, εδώ και 23 αιώνες.
Αποτελείται από δύο όμοιους κυλίνδρους οι οποίοι στο εσωτερικό τους φέρουν έμβολα που κινούνται παλινδρομικά με τη βοήθεια μοχλού.
Η κίνηση των εμβόλων δημιουργεί κενά αέρος και αναρρόφηση νερού, το οποίο μέσω σωλήνα μεταφέρεται έξω από το χώρο όπου είναι βυθισμένη η αντλία.

Για την κατασκευή του ομοιώματος έγινε συνδυαστική χρήση των στοιχείων που δίνουν στα βιβλία τους οι συγγραφείς Φίλων, Ήρων και Βιτρούβιος.
Η παροχή της εμβολοφόρου αντλίας είναι 1,0 κ.μ. νερού την ώρα και έχει απόδοση περίπου 80%.

Η «ύδραυλις» του Κτησίβιου
Αν δεν υπήρχε ο Κτησίβιος, ο κόσμος της μουσικής δε θα υπήρχε έτσι όπως τον γνωρίζουμε.
Εφεύρε την «ύδραυλι», το πρώτο μουσικό όργανο με πλήκτρα, το πρώτο πολυφωνικό όργανο στην ιστορία.
Το όργανο λειτουργούσε με πίεση που του παρείχαν αντλία αέρα και υδραυλικός μηχανισμός και οδηγούσε κατ' επιλογή των πλήκτρων ισάριθμους μεταλλικούς αυλούς.

Ένας έξυπνα σχεδιασμένος και κατασκευασμένος μηχανισμός επέτρεπε σε μία αεραντλία να αποθηκεύει τον συμπιεσμένο αέρα σε μια δεξαμενή και με την βοήθεια υδραυλικού συστήματος να τον στέλνει με διαρκώς σταθερή πίεση για την λειτουργία του οργάνου.
Έτσι κάθε πλήκτρο μπορούσε πάντα να στέλνει σε κάθε αυλό σταθερή πίεση αέρα, όπως δηλαδή λειτουργεί σήμερα το εκκλησιαστικό όργανο.

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

0
Shares