Αυξάνουν πράγματι τα αναψυκτικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό;

Αυξάνουν πράγματι τα αναψυκτικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό;
Πρόσφατη έρευνα που ανέφερε σύνδεση της κατανάλωσης των light αναψυκτικών με υψηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους που τα συμπεριλαμβάνουν στην καθημερινή τους διατροφή.

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ